Actualitatea ambasadei

Informații pentru cetățenii români privind încălcarea normelor de circulație în statele membre UE sau SEE

Cetăţenii români sunt informaţi că, în conformitate cu Directiva (UE) 2015/413/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2015, transpusă în legislaţia română prin Legea nr. 5/2014 cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile române competente vor informa proprietarii sau deţinătorii vehiculelor cu care au fost săvârşite încălcările normelor de circulaţie în statele membre UE sau SEE prin scrisori de informare, la adresa de domiciliu din România.

Scrisoarea de informare cuprinde cel puţin următoarele informaţii relevante :

  • încalcarea săvârşită, astfel cum aceasta este stabilită de legislaţia română, precum şi natura contravenţională sau penală a acesteia, după caz; 
  • locul, data şi ora la care a fost săvârşită încălcarea şi descrierea detaliată a acesteia;
  • o menţiune expresă cu privire la actul normativ ce stabileşte şi sancţionează încălcarea, care să cuprindă categoria juridică, numărul, data publicării şi titlul acestuia, precum şi trimiteri la dispoziţiile legale care au fost încălcate şi sancţiunea aferentă;
  • o menţiune expresă cu privire la posibilitatea contestării, potrivit legii, a procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, ce urmează a fi încheiat de agenţii constatatori din cadrul autorităţilor române competente, dacă fapta constituie contravenţie; 
  • consecinţele juridice ale încălcării, conform legislaţiei române; 

Încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră la care se referă directiva UE sunt următoarele : excesul de viteză, nefolosirea centurii de siguranţă, nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului, conducerea sub influenţa alcoolului, conducerea sub influenţa drogurilor, nefolosirea căştii de protecţie, utilizarea unei benzi interzise, utilizarea ilegală a unui telefon mobil sau a altor dispozitive de comunicare în timpul conducerii.

Executarea sancţiunilor de natură financiară aplicate cetăţenilor români sau persoanelor cu domiciliul, reşedinţa sau, după caz, rezidenţa normală pe teritoriul României, care au bunuri ori o sursă de venit în acest stat, de către autorităţile competente din alte state membre, ca urmare a săvârşirii, pe teritoriile acestora, a încălcărilor prevăzute mai sus cu vehicule înmatriculate în România, se face de autorităţile judiciare române de executare, în condiţiile dispoziţiilor prevăzute în Legea nr. 302/2004.

 

Atenționare de călătorie Franța – vânt puternic, ploi și furtuni în zona de sud până la data de 13 decembrie 2017

11.12.2017

Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau…

Sărbătorirea Zilei Naționale la Ambasada României la Paris

02.12.2017

Sărbătorirea Zilei Naționale a continuat ieri seară la Ambasadă printr-o recepție pentru…

Celebrarea Zilei Naționale a României la Paris

01.12.2017

(credit foto: Dragoș Spițeru)Ambasada României la Paris a celebrat Ziua Națională a României, la 30 noiembrie 2017, în…