Actualitatea ambasadei

Detalii referitoare la posibilitatea de a se efectua plata retroactivă a contribuțiilor sociale

Reamintim că până la 27 aprilie 2017 persoanele care doresc să îşi completeze stagiul de cotizare pentru pensie au posibilitatea de a efectua plata retroactivă a contribuțiilor sociale.

Astfel, potrivit Legii nr.186/2016 este permisă, în anumite condiţii, plata retroactivă a contribuțiilor de asigurări sociale, până la data de 27 aprilie 2017.

În temeiul acestui act normativ, orice persoană, cu domiciliul sau reşedinţa în România, poate încheia contract de asigurare socială cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială;

nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia, în perioada pentru care se solicită asigurarea, respectiv nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii;

nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru care se solicită o astfel de asigurare.

Documentele necesare pentru încheierea contractului de asigurare sunt, după caz:

-  actul de identitate al persoanei care urmează să beneficieze de asigurare, respectiv al mandatarului, în original și copie;

-  procura specială autentificată în condițiile legii, în cazul încheierii contractului prin mandatar;

-  declaraţia pe propria-răspundere, care se completează la sediul casei teritoriale de pensii.

Contractul de asigurare socială prevăzut de Legea nr.186/2016 se încheie numai pentru perioade anterioare (pentru cel mult 5 ani anteriori încheierii contractului). Formularul de contract se completează la sediul casei teritoriale de pensii.

Pentru perioadele viitoare, asigurarea voluntară se realizează prin încheierea contractului de asigurare socială în condiţiile prevăzute de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Încheierea contractului de asigurare socială în temeiul prevederilor Legii nr. 186/2016 poate fi solicitată numai în perioada 27.10.2016 – 27.04.2017.

Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, respectiv venitul asigurat la care se achită contribuţia de asigurări sociale, înscris în contractul de asigurare socială, este ales de persoana care încheie contractul şi nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător fiecărei luni din perioada pentru care se solicită asigurarea în sistemul public și nici mai mare decât valoarea corespunzătoare a de cinci ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Suma cu titlu de contribuţie de asigurări sociale datorată în baza contractului de asigurare socială poate fi plătită în una sau mai multe tranşe lunare, fără a depăşi data de 27.04.2017.

Plata contribuției se poate face în numerar, la casieria casei teritoriale de pensii, sau prin orice alte mijloace prevăzute de lege, în contul deschis la Trezoreriea Statului pe seama casei teritoriale de pensii.

Mai multe elemente se pot obţine accesând următorul link:

https://www.cnpp.ro/en/noutati/-/asset_publisher/FbjvUfJwDu7P/content/precizari-referitoare-la-legea-privind-%E2%80%9Dcumpararea-de-vechime%E2%80%9D

Inaugurarea „Promenadei Regina Maria a României” la Paris: „Da, Majestate, Parisul vă iubește și vă va iubi mereu”

15.10.2019

Astăzi, 15 octombrie 2019, a avut loc la Paris inaugurarea „Promenadei Regina Maria a…

Recepție în onoarea Secretarei Generale a Francofoniei, Louise Mushikiwabo, organizată de ambasadorul Luca Niculescu, președinte al GAFF

19.09.2019

Ambasadorul României în Franța, Luca Niculescu, a găzduit miercuri, 18 septembrie 2019, în …

Forumul Românilor de Pretutindeni

22.07.2019

Anunț din partea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni Ministerul pentru Românii de…