Actualitatea ambasadei

Rezultatul concursului pentru selecția și atribuirea bursei „Ierunca-Lovinescu” 2019/2020

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 12 iulie 2019, cu ocazia concursului organizat pentru selecția și atribuirea bursei anuale 2019/2020 „Ierunca-Lovinescu”

 

Având în vedere dispozițiile din Regulamentul privind procedura de selecție, acordare și monitorizare a utilizării bursei anuale „Ierunca-Lovinescu” pentru studenți români în Franța, s-a constituit comisia de concurs pentru anul 2019/2020 cu următoarea componență:

  • Monica Joița, ministru consilier, Unitatea Arhive Diplomatice, Ministerul Afacerilor Externe
  • Emilian Gămureac, director, Direcția Patrimoniu Cultural, Ministerul Culturii și Identității Naționale
  • Mioara Pituț, consilier diplomatic, Ambasada României la Paris

Comisia a stabilit că analizarea candidaturilor va consta într-o evaluare preliminară a documentelor depuse la dosarul de concurs, urmând ca în cazul dosarelor complete să se facă evaluarea portofoliului științific și a proiectului de cercetare, pe baza unei grile.

La concurs au fost depuse trei dosare, înregistrate la Ambasada României la Paris cu nr. 1130/11.06.2019 – Irina-Elena Ioniță, 1324/28.06.2019 – Cătălin Boacnă, 1325/28.06.2019 – Radu-Adrian Tică.

Pe baza evaluării preliminare, toate cele trei dosare au fost admise.

În urma evaluării portofoliului științific și a proiectului de cercetare, au rezultat următoarele punctaje totale, reprezentând media punctajelor acordate de membrii Comisiei:

  1. Cătălin Boacnă: 78,66 puncte
  2. Irina-Elena Ioniță: 51,00 puncte
  3. Radu-Adrian Tică: 50,66 puncte

Având în vedere cele de mai sus, Comisia decide acordarea bursei „Ierunca-Lovinescu” pentru anul 2019/2020 domnului Cătălin Boacnă, înscris la Școala Doctorală de Drept a Universității Bordeaux.

 

Procesul verbal poate fi consultat aici.