Actualitatea ambasadei

Forumul Românilor de Pretutindeni

Anunț din partea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni lansează invitația către reprezentanții mediului asociativ românesc din afara granițelor și ai reprezentanților mass-media de expresie românească, de a participa la Forumul Românilor de Pretutindeni, care va avea loc în perioada 4-8 septembrie 2019, în România, urmând ca reprezentanții MRP să revină cu detalii asupra locației exacte de desfășurare a Forumului.

Obiectivul principal al proiectului este de a crea o platformă de dezbatere a ideilor și propunerilor privind problematica românilor din afara granițelor, în vederea extinderii  sprijinului acordat inițiativelor în domeniul cultural, educațional, antreprenorial și mass-media dezvoltate de asociațiile românești din comunitățile istorice și diaspora. Evenimentul va cuprinde atât dezbateri generale privind românii de pretutindeni, precum și ateliere de lucru privind afirmarea identității culturale și dreptul la educație, oportunități antreprenoriale, integrarea socială și economică a românilor din afara granițelor. De asemenea, se vor realiza vizite de documentare a unor obiective culturale de importanță privind identitatea românească.

Criterii de eligibilitate:

 • Candidații trebuie să fie cetățeni români sau etnici români;
 • Candidații trebuie să fie reprezentanți legali sau împuterniciți ai unei asociații românești din afara granițelor care desfășoară activități destinate românilor de pretutindeni, SAU să desfășoare activitate relevantă în cadrul domeniul mass-media destinat problematicii românilor de pretutindeni. În acest sens, dosarul de candidatura va conține statutul asociației sau o împuternicire din partea reprezentantului legal, precum și un CV din care să rezulte activitatea derulată.

Fiecare asociație poate desemna maximum 2 (două) persoane membre ale asociației, iar înscrierea participanților se va face prin trimiterea dosarului de candidatură la adresa de mail forum@mprp.gov.ro. Se vor lua în considerare primele 100 de dosare depuse. Ministerul pentru Românii de Pretutindeni va asigura:

 • Cheltuieli de transport internațional, cu sosire în București pe data de 4 septembrie 2019, și plecare din București în data de 8 septembrie 2019;
 • Cheltuieli de transport intern;
 • Cheltuieli de masă;
 • Cheltuieli de cazare.

Dosarul de candidatură va cuprinde:

 • Act de identitate valabil din care să reiasă faptul că posesorul deține cetățenia română. În lipsa acestuia, se va transmite un act de identitate valabil și o declarație de apartenență la identitatea românească;
 • Actul din care reiese faptul că participantul este reprezentant legal al unei asociații românești din afara granițelor, sau împuternicire din partea reprezentantului legal SAU documente din care să reiasă activitatea jurnalistică în domeniul mass-media destinate românilor din afara granițelor, altele decât curriculum-vitae;
 • Curriculum-vitae
 • Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 1)
 • Declarație de angajament privind participarea la toate activitățile derulate în cadrul proiectului Forumul românilor de pretutindeni (Anexa 2)

Termen înscrieri: 10 zile de la publicarea anunțului pe site-ul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni

Forumul Românilor de Pretutindeni

22.07.2019

Anunț din partea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni Ministerul pentru Românii de…

Rezultatul concursului pentru selecția și atribuirea bursei „Ierunca-Lovinescu” 2019/2020

15.07.2019

PROCES-VERBAL încheiat astăzi, 12 iulie 2019, cu ocazia concursului organizat pentru…

Personalități franceze decorate la Ambasada României la Paris pentru reușita Sezonului România-Franța

12.07.2019

La 11 iulie 2019, ambasadorul României la Paris, Luca Niculescu, a înmânat unor…