Actualitatea ambasadei

25 Octombrie - Ziua Armatei Române - transformare şi modernizare

Priorităţile Ministerului Apărării Naţionale pentru menţinerea stării operaţionale vizează, în principal, restructurarea sistemului de comandă-control şi a structurii de forţe, executarea serviciului de luptă la parametrii necesari, conform cerinţelor misiunii, asigurarea capacităţii de reacţie imediată şi de ridicare a capacităţii operaţionale, precum şi îndeplinirea angajamentelor asumate privind participarea la operaţii şi misiuni în afara teritoriului naţional.

Pentru realizarea concordanţei dintre structura organizatorică, misiunea, scopul şi domeniile de responsabilitate, s-au derulat, în ultimul an şi jumătate, peste 400 de activităţi de constituire, transformare, reorganizare şi integrare de structuri militare de niveluri şi dimensiuni diferite.

Aceste modificări nu au afectat proporţia şi plafonul de personal alocat structurilor prin Strategia de transformare, realizându-se un echilibru corespunzător între costuri şi avantajele operaţionale obţinute.

Acţiunile întreprinse au avut drept efect îmbunătăţirea potenţialului de acţiune al categoriilor de forţe ale armatei, o mai bună acoperire strategică, o repartiţie mai echilibrată a structurilor şi a zonelor de responsabilitate, crearea unui sistem logistic similar la nivelul categoriilor de forţe ale armatei şi comandamentelor subordonate, creşterea flexibilităţii în întrebuinţarea forţelor şi mijloacelor şi îmbunătăţirea managementului personalului, tehnicii şi infrastructurii.

În anul 2010, prin aprobarea şi aplicarea Concepţiei privind comanda şi controlul structurii de forţe în Armata României, s-a asigurat cadrul necesar optimizării actului de comandă şi execuţie.

Prioritatea de vârf a Ministerului Apărării Naţionale a constat în respectarea obligaţiilor asumate şi adoptarea deciziei realizării unui pachet unic de forţe.

Optimizarea capacităţilor de apărare a presupus continuarea eforturilor de revizuire a structurii de forţe în scopul generării de capabilităţi conforme cu viziunea prezentată, apte să participe la gama întreagă de misiuni internaţionale (sub egida NATO, UE, ONU, OSCE).

 

 
 

 

În ceea ce priveşte demersurile aliate în planul dezvoltării de capabilităţi, Ministerul Apărării Naţionale a susţinut participarea activă a României la lansarea unor noi iniţiative ce vizează îmbunătăţirea capacităţilor de transport strategic, remedierea deficitului de elicoptere şi crearea unei capabilităţi de transport aerian cu elicoptere de mare capacitate. La acestea, se adaugă participarea la iniţiativele de contracarare a noilor ameninţări, respectiv apărarea antirachetă a NATO, Programul NATO de Avertizare Timpurie şi Comandă Aeriană, sistemul de supraveghere terestră al Alianţei şi apărarea împotriva atacurilor cibernetice.

 Ministerul Apărării Naţionale şi-a menţinut priorităţile legate de îndeplinirea angajamentelor pe care România le are în relaţia cu NATO şi pe cele referitoare la modernizarea armatei. În consecinţă, obiectivul fundamental de a avea o armată puternică şi respectată, cu un statut consolidat în interiorul NATO şi UE ca furnizor de securitate şi participant activ la gestionarea unor situaţii de criză în mediul de securitate internaţional, rămâne o prioritate. Concret, programul de înzestrare a Armatei României a fost orientat ferm către susţinerea misiunilor externe şi sporirea gradului de siguranţă şi protecţie pentru militarii Armatei României din teatrele de operaţii. 

În acest sens, în anul 2010 au intrat în exploatarea Forţelor Aeriene Române două aeronave de transport scurt-mediu curier de tipul C-27 J SPARTAN. Achiziţionarea avioanelor SPARTAN, care vor înlocui aeronavele ANTONOV-26, face parte din măsurile prevăzute în Strategia înzestrării Armatei României în perioada 2005–2012 şi în perspectivă, până în anul 2025 şi are ca scop dezvoltarea şi modernizarea capabilităţilor operaţionale de transport ale Forţelor Aeriene Române.

Totodată, a fost lansat programul naţional „Transportor blindat pentru trupe 8x8“, proiect de cercetare-dezvoltare a noului transportor blindat care se va realiza la Uzina Automecanică Moreni, potrivit cerinţelor operaţionale formulate de Armata României. Programul este primul dintre proiectele concepute pentru revigorarea industriei naţionale de apărare, asigurând, în acelaşi timp, dotarea Armatei României cu un produs performant, cu grad de protecţie, mobilitate şi capacitate de luptă ridicate, competitiv pe plan mondial, un produs care să poată fi inclusiv exportat, în beneficiul statului român.

 

 

Procesul de transformare şi modernizare a Armatei României a cuprins şi înfiinţarea Centrului de excelenţă NATO HUMINT în România, la Oradea. Este o confirmare a încrederii şi prestigiului de care se bucură Armata României în rândul statelor aliate, în ceea ce priveşte capabilităţile sale în acest domeniu. Înfiinţarea acestui centru reprezintă un moment de referinţă pentru Armata României şi o încununare a eforturilor depuse în ultimii ani la nivelul Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării (DGIA). S-a materializat astfel un proiect de anvergură început în urmă cu cinci ani, menit să sprijine procesul de transformare a Alianţei Nord-Atlantice în domeniul informaţiilor militare.

Misiunile îndeplinite cu succes de structurile HUMINT, IMINT şi SIGINT ale Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării, participante în teatrele de operaţii din Afganistan, Irak şi Balcanii de Vest, precum şi rolul extrem de important al acestor detaşamente în furnizarea de date şi informaţii de primă mână forţelor luptătoare au impus, ca o necesitate obiectivă, constituirea Brigăzii de Informaţii Militare, structură integrată, caracterizată prin flexibilitate şi capacitate ridicată de reacţie, destinată întăririi sprijinului cu informaţii al factorilor de decizie. Înfiinţarea acestei structuri a dus la creşterea ponderii informaţiilor pentru luptă şi va permite realizarea unui management al carierei personalului de informaţii din Armata României. Pe măsura operaţionalizării şi dotării tehnice, Brigada de Informaţii Militare va face dovada faptului că este o soluţie de succes.

La nivelul Ministerului Apărării Naţionale, la sfârşitul anului 2010 a fost înfiinţat Serviciul Medical Militar de Urgenţă, pentru a răspunde unei nevoi reale de realizare şi funcţionare a unei structuri specializate în anunţarea rapidă, intervenţia, acordarea primului ajutor calificat la faţa locului, transportul şi asistenţa medicală de urgenţă pentru personalul Ministerului Apărării Naţionale aflat în misiune pe teritoriul naţional şi în marea liberă, în limita razei tactice de acţiune a navelor militare.

Au fost asigurate, într-o primă fază, două elicoptere IAR-330 în configuraţie MEDEVAC, un avion AN-26 capabil să execute misiuni de evacuare aeromedicală, o ambulanţă şi două echipe medicale de urgenţă, precum şi Unitatea de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila“ din Bucureşti. Pentru atingerea capacităţii operaţionale proiectate, mijloacele serviciului medical au fost completate progresiv cu alte elicoptere echipate în configuraţie MEDEVAC, ambulanţe şi echipe de specialişti, în final fiind constituite şi acreditate Compartimentele de Primiri Urgenţe în cadrul tuturor spitalelor din reţeaua sanitară proprie a Ministerului Apărării Naţionale.

O atenţie deosebită a fost acordată iniţierii unor programe de achiziţii care urmăresc operaţionalizarea capabilităţilor, conform angajamentelor asumate faţă de NATO, UE şi alte organisme internaţionale şi state partenere, în principal pentru dotarea forţelor din teatrele de operaţii, îndeosebi cu sisteme de securitate şi protecţie şi echipamente de comunicaţii.

În domeniul instrucţiei, obiectivele principale au fost determinate de necesitatea creşterii nivelului interoperabilităţii Armatei României cu armatele din celelalte state membre NATO şi UE.

Activitatea de instrucţie s-a executat într-un cadru organizatoric nou, unitar reglementat, punerea sa în practică, la nivelul întregii armate, validând sistemul pe baza programelor de instrucţie pentru misiune şi a programelor de instruire individuale.

Finanțare din partea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni

20.02.2018

Informații utile despre programul de finanțare lansat de Ministerul pentru Românii de…

Vizita la Paris a ministrului agriculturii și dezvoltării rurale

14.02.2018

Discuții foarte bune ale ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, Petre Daea, cu omologul …