Relaţii bilaterale

RELAȚIILE ECONOMICO-COMERCIALE ROMÂNO-FRANCEZE

A)     Relaţiile economice

Situaţia investiţiilor şi cooperării economice româno – franceze

1. În România

Conform datelor ONRC, la 30 iunie 2019 în România erau înregistrate 9.453 societăţi comerciale cu capital francez (4,12% din totalul firmelor cu participare străină de capital), cu un volum al capitalului subscris de 2,3 miliarde Euro, respectiv 5,11% din totalul investiţiilor străine directe, Franţa fiind pe locul 6 în clasamentul investitorilor străini, după Olanda, Austria, Germania, Cipru şi Italia.

Conform părţii franceze, stocul investiţiilor franceze în România depăşeşte 7 mld. Euro, 38 dintre firmele franceze din CAC 40 fiind prezente în România, unde asigură peste 120.000 de locuri de muncă. Principalele firme investitoare în România sunt: Renault France, Airbus Group, Orange, Valeo, Carrefour, Engie, BRD - Société Générale, Accor Hotels, Auchan, Oxylane, Veolia, Alcatel-Lucent, Sanofi,      Leroy-Merlin.

2. În Franța

În general, firmele românești stabilite în Franța sunt înregistrate ca firme franceze. Câteva exemple notabile sunt Bitdefender sau UiPath.

 

B)      Relaţiile comerciale

Evoluţia schimburilor comerciale dintre România şi Franţa (milioane Euro)

 

În anul 2018, volumul schimburilor comerciale româno-franceze a fost de 9,03 miliarde Euro, în creştere cu 9,54% faţă de perioada similară din 2017. Exportul a totalizat 4,81 miliarde Euro, în creştere cu 13,40% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Importurile, în valoare de 4,221 miliarde Euro au înregistrat o creştere de 5,45% faţă de perioada similară din 2017. Balanţa comercială a înregistrat un sold de +588,73 milioane Euro în favoarea României.

În primele 4 luni din anul 2019, totalul schimburilor comerciale bilaterale a fost de 3,189 miliarde Euro, în creștere cu 2,67% față de aceeași perioadă a anului 2018. Exporturile au înregistrat o creștere de 3,76%, cu o valoare de 1,703 miliarde Euro, iar importurile au totalizat 1,486 miliarde Euro, în creștere cu 1,45% comparativ cu perioada de referință a anului trecut. Balanța comercială a înregistrat un excedent de 217 milioane Euro.

Analizând schimburile comerciale la nivelul UE, pe care România le înregistrează cu primii doi parteneri comerciali, respectiv Germania (24,47%) şi Italia (12,06%), constatăm balanţe deficitare. Franţa se află pe locul doi în topul ţărilor UE cu care România înregistrează o balanţă excedentară, după Marea Britanie.

 

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

30 apr.

TOTAL

5875

6533

6246

6529

6884

7234

7883

8237

9032

3189

Export

3103

3372

3150

3358

3562

3715

4147

4235

4810

1703

Import

2772

3161

3096

3171

3323

3519

3736

4001

4221

1486

Sold

+332

+210

+54

+187

+239

+197

+272

+232

+589

+217

 

Structura exporturilor si a importurilor 2018. Concluzii

 

Se constată o creştere atât a exporturilor cât şi a importurilor, cu o componentă excedentară pentru România - care a crescut semnificativ de la 232 mil. Euro în 2017 la 590 mil. Euro în 2018;
Se menţine nivelul ridicat de concentrare a exporturilor la nivelul a 2 grupe de produse cu grad ridicat de prelucrare (maşini, aparate, echipamente electrice şi vehicule şi echipamente de transport), care reprezintă 57,6% (29,6% și 28%);
Se menţine nivelul ridicat de concentrare a importurilor la nivelul a 3 grupe de produse cu grad ridicat de prelucrare (maşini, aparate, echipamente electrice; vehicule, aeronave şi echipamente de transport; produse ale industriei chimice și conexe), care reprezintă 58,84% (26,06%, 16,7% şi 16,08%) din importuri;
Structura schimburilor bilaterale este, în general, constantă, variaţiile şi schimbările de poziţie semnalate la export şi la import având un caracter conjunctural.
Dependenţă ridicată faţă de industria auto şi de industria orizontală dezvoltată în România ca urmare a prezenţei Renault.

Există rezerve importante de majorare şi diversificare a exporturilor româneşti pe relaţia Franţa, în special la grupele de produse inovative, produse ale industriei aeronautice şi de apărare, servicii cu valoare adăugată ridicată, materiale de construcţie, mobilă şi produse din lemn, produse alimentare şi băuturi, etc.