Relaţii bilaterale

Relaţii economice

Schimburile comerciale româno-franceze

Schimburile comerciale franco-române

Schimburile comerciale dintre România şi Franţa se desfăşoară în baza reglementărilor comunitare în materie, România fiind membră a Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007.

 Alte acorduri importante care reglementează relaţiile economice bilaterale sunt :

· Acordul privind evitarea dublei impuneri asupra veniturilor şi asupra averii, intrat în vigoare la 27 septembrie 1975 ;

· Acordul privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, intrat în vigoare la 02 iunie 1996.

Evoluţia schimburilor comerciale dintre România şi Franţa


(în milioane de Euro)

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

 TOTAL

5682,90

4779,04

5874,53

6532,75

6238,88

6559,66

6884,19

 EXPORT

2478,12

2384,26

3102,99

3371,48

3147,85

3355,21

3561,67

 IMPORT

3204,78

2394,78

2771,87

3161,27

3092,03

3204,45

3322,52

  SOLD

-726,66

-10,52

+331,45

+210

+55,82

+150,76

+239,14

 

Schimburile comerciale româno-franceze au avut o evoluţie ascendentă în ultimii 12 ani, în intervalul 2003 – 2009 crescând de circa 2 ori. Începând din 2007, Franţa a ocupat în mod constant poziţia de al treilea mare partener comercial al României, după Germania şi Italia.

În anul 2009, pe fondul crizei economice mondiale, schimburile comerciale româno-franceze au scazut cu 16,17% faţă de 2008, ajungând la 4,78 miliarde euro. Tendinţa ascendentă a schimburilor comerciale bilaterale a fost reluată în anul 2010, la finalul căruia s-a înregistrat şi cel mai mare excedent comercial în favoarea părţii române (+331,45 milioane euro).

În 2011, comerţul bilateral a totalizat 6,5 mild. Euro (creştere de 11,07% faţă de 2010), depăşind astfel nivelul record al schimburilor bilaterale (5,8 mild. Euro) înregistrat în 2010. Exportul a fost de 3,3 mild. Euro (+8,7%), importul de 3,1 mild. Euro (+13,7%), iar soldul balanţei comerciale favorabil părţii române: +210,21 milioane Euro.

În 2012, schimburile comerciale bilaterale au fost de 6,2 mild. Euro (scădere cu 4,69% faţă de 2011), din care exportul de 3,15 mild. Euro (scădere cu 6,80% faţă de 2011), iar importul de 3,09 mild. Euro (scădere cu 2,45% faţă de 2011). Balanţa comercială, de 53,94 mil. Euro, a fost favorabilă părţii române.

În 2013, schimburile comerciale bilaterale au totalizat 6,529 mild. Euro (creştere de 4,63% faţă de 2012), extrem de aproape de nivelul record din 2011 (6,533 mild. Euro), din care exportul a însumat 3357,77 milioane Euro (creştere de 6,67% faţă de 2012), iar importul 3170,93 milioane Euro (creştere de 2,55% faţă de 2012). La finalul anului 2013, ponderea Franţei în comerţul total al României era de 6,23% (locul 4), respectiv: 6,77% la export şi 5,74% la import. Balanţa comercială a înregistrat un excedent de 186,84 milioane Euro, faţă de cel de +55,82 din anul 2012. Franţa s-a situt pe locul 16 în topul ţărilor cu care se înregistrează excedent comercial.

În anul 2014, schimburile comerciale româno-franceze au ajuns la 6,884 mild. Euro, în creştere cu 4,95% faţă de anul 2013. Exportul a totalizat 3,561 mild. Euro, în creştere cu 6,15% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, iar importurile, în valoare de 3,322 mild. Euro au înregistrat o creştere de 3,68% faţă de anul 2013. Ponderea comerţului cu Franţa în totalul comerţului exterior este de 6,20% (locul 3), respectiv: 6,79% la export (locul 3) şi 5,68% la import (locul 4).

Balanţa comercială a înregistrat un sold pozitiv de 239,14 milioane Euro, în creştere cu 88,38 milioane Euro faţă de cel înregistrat în 2013. Franţa se situează pe locul 13 în rândul partenerilor comerciali ai României cu care balanţa comercială este execedentară.

După scăderea nivelului total al schimburilor din anul 2012 (-4,69%), datorată în special diminuării exporturilor (-6,80%) şi redresarea semnificativă din anul 2013 (6,5 mild. Euro), evoluţia înregistrată în anul 2014 confirmă tendinţa de consolidare ascendentă a schimburilor bilaterale (+6,20%), generată în principal de avansul exporturilor (+6,15%), în timp ce balanţa comercială înregistrează un sold pozitiv pentru partea română (+239,14 mil. Euro).

Structură exporturi: 6 grupe de produse concentrează 85,7% din exportul românesc în Franţa, respectiv: maşini, aparate, echipamente electrice (27,1%); vehicule, aeronave şi echip. transport (25,5%); materii textile şi articole din acestea (11%); mărfuri şi produse diverse (mai ales mobilă); 8,6%; mase plastice şi articole, cauciuc (7%); metale comune şi articole metalice (6,5%);

Structură importuri: 6 grupe de produse reprezintă cca. 84,6% din importurile României din Franţa: maşini, aparate, echipamente electrice (29,4%); vehicule, aeronave şi echip. Transport (15,6%); produse ale industriei chimice şi conexe (      13,5%); metale comune şi articole metalice (10,5%); mase plastice şi articole, cauciuc (9,2%); materii textile şi articole din acestea (6,4%).

Cooperarea economică bilaterală şi investiţiile franceze în România

La 31 decembrie 2014 în România erau înregistrate 8007 societăţi comerciale cu capital        francez (4,11% din totalul firmelor cu participare străină de capital), cu un volum al capitalului social subscris de 2425,12 milioane Euro, respectiv 6,45% din totalul investiţiilor străine directe, Franţa figurând pe locul 5 în clasamentul investitorilor străini, după Olanda, Austria, Germania şi Cipru.Cooperarea economică româno-franceză, rezultat al schimburilor tradiţionale privilegiate, precum şi al parteneriatului strategic este tot mai diversificată.

Conform autorităţilor franceze, investiţiile companiilor franceze în România depăşesc 7 mild. Euro, dacă se iau lua în calcul majorările de capital, achiziţia unor firme româneşti, investiţiile în modernizări/extinderea de activitate a marilor grupuri franceze, industriale şi de servicii implantate deja în România, precum şi profitul reinvestit.

Domeniile cele mai importante ale coooperării economice dintre România şi Franţa, inclusiv prin prezenţa investiţiilor franceze, sunt: telecomunicaţii (ALCATEL, ORANGE), construcţia de maşini (ALSTOM), materiale de construcţie (ROMCIM – LAFARGE, SAINT GOBAIN), construcţia de automobile (AUTOMOBILE DACIA - Groupe RENAULT), industria de componente auto (FAURECIA, SNR, VALEO), industria aeronautică (AIRBUS, THALES), alimentare cu apă (VEOLIA Water), distribuţia gazelor şi energie eoliană (GDF SUEZ), mari grupuri comerciale (CARREFOUR, AUCHAN, BRICOSTORE, CORA, DECATHLON), industria lemnului (mobilă - Groupe PARISOT), industria farmaceutică (SANOFI-AVENTIS), anvelope (MICHELIN), construcţii civile (BOUYGUES, VINCI), industria agro-alimentară (DANONE, SERVE, SOFIPROTEOL), sectorul bancar (SOCIETE GENERALE), hoteluri (ACCOR), asigurări (GRUOPAMA).

Alte societăţi au investit sume importante în activităţi productive de bunuri şi servicii destinate exporturilor către pieţele europene. Este vorba atît de mari grupuri, cât şi de întreprinderi mici şi mijlocii care speră astfel să găsească soluţii la problemele concurenţiale pe pieţele unde activează. Acest lucru se referă la industriile care utilizeză o forţă de muncă importantă cum ar confecţiile textile, industria încălţămintei transformarea lemnului şi mobila, cât şi industria mecanică, electrică şi electronică, precum şi domeniul comunicaţiilor şi informaţiei.

Interesul societăţilor franceze, mari cât şi mici şi mijlocii, de a dezvolta relaţiile lor de afaceri în România este mai evident şi clar. Numeroase întâlniri de afaceri au scos în evidenţă dorinţele convergente ale mediilor de afaceri român şi francez de consolidare a relaţiilor existente.

Sezonul România-Franța. Forum economic bilateral

06.12.2018

Peste 200 de reprezentanți ai unor întreprinderi franceze și române au participat astăzi…

Deschiderea Sezonului România-Franța

03.12.2018

Săptămâna trecută au avut loc la Paris mai multe evenimente în deschiderea Sezonului…

Lansarea Sezonului România-Franța și celebrarea Zilei Naționale a României la Paris

26.11.2018

Cu ocazia vizitei oficiale la Paris pentru inaugurarea Sezonului România-Franța,…

Comemorarea Armistiţiului Primului Război Mondial

12.11.2018

O delegaţie română condusă de Nicolae Nasta, secretar de stat pentru relaţia cu…