Despre noi

Stagii la ambasadă

Ambasada României în Franţa oferă studenţilor, masteranzilor şi absolvenţilor aflaţi la început de carieră oportunitatea de a efectua un stagiu în domeniul relaţiilor internaţionale. Puteţi participa astfel la activităţile colectivului diplomatic, în secţiile politică, economică, culturală, presă şi comunicare.

 Descrierea orientativă a responsabilităţilor pentru profilurile căutate

Profil politic - presa:

 • Elaborează sinteze pe diferite subiecte din surse de informare deschise, revista presei franceze, agenda internaţională a Preşedinţiei şi guvernului francez,
 • Urmăreşte relaţia bilaterală, sub diferitele ei dimensiuni şi cooperarea franco-romană în cadrul european,
 • Participă la conferinţe şi seminarii pe teme de interes pentru Ambasadă.

Profil economic

 • Elaborează sinteze (de tipul revistei presei economice) şi analize privind evolutii macroenomice in Franta;
 • Studiază piaţa locală, cu intocmirea de lucrări de sinteză privind tendinţe conjuncturale, pentru facilitarea exporturilor romanesti;
 • Participă la diverse manifestări de promovare a ofertei româneşti în Franţa şi la acţiuni bilaterale de dezvoltare a cooperării economice şi de comerţ.
 • Identifică materiale documentare (inclusiv in format electronic) privind economia şi comerţul exterior ale Franţei, pentru dezvoltarea băncii de date;
 • Colaborează la acţiunile vizând sensibilzarea unor sponsori potenţiali pentru proiectele promovate de ambasadă.

Profil comunicare - cultural

 • Actualizează website-ul Ambasadei ;
 • Contribuie la redactarea şi la paginarea newsletter-ului bilunar (constituie un avantaj cunoaşterea Adobe In Design),
 • Promovează electronic revista Ambasadei în rândul comunitatii românilor din Franta,
 • Sprijină organizarea activităţilor destinate diferitelor categorii de public ale ambasadei (este necesară o bună cunoaştere Excel),
 • Participa, sub coordonarea consilierului de presă, la promovarea imaginii României în presa franceză.

Stagiul de practică

 • Fiecare stagiar işi va desfăşura activitatea în cadrul Ambasadei, sub îndrumarea unui diplomat, desemnat drept conducator de stagiu; programul este deschis pe toată durata anului.
 • Responsabilitatile stagiarului se stabilesc de comun acord cu conducătorul de stagiu, în funcţie de proiectul propus de stagiar şi, bineînţeles, de necesităţile Ambasadei ; cunoaşterea temeinică a limbilor română şi franceză este esenţială.
 • Durata minimă a stagiului este de 3 luni, stagiul de practica desfăşurându-se pe baza de voluntariat. 
 • Dupa incheierea stagiului de practica, Ambasada Romaniei în Franta va elibera un document prin care se certifică efectuarea acestuia, cu descrierea responsabilităţilor asumate de stagiar. Raportul de stagiu va fi, de asemenea, evaluat de conducatorul de stagiu.

 Procesul de selecţie 

 • Pentru dosarul de candidatura sunt necesare urmatoarele documente, în limba franceză sau în română:

- O scrisoare de intenţie,

- Curriculum vitae;

- O scrisoare de recomandare din partea unui profesor.

 • Candidaţii vor participa la un interviu la Ambasadă.
 • Candidatura va fi supusă aprobării ministrului Afacerilor Externe
 • Stagiul va incepe după îndeplinirea tuturor formalităţilor în Centrala MAE.

Notă : Scrisoarea de intenţie şi curriculum vitae pot fi trimise prin e-mail la adresa paris@mae.ro, iar scrisoarea de recomandare poate fi transmisă prin poştă, în atenţia domnului Ambasador (la adresa 5, rue de l’Exposition, 75007 Paris).