Redobândirea/renunţarea la cetăţenia română

Redobândirea cetăţeniei române de către personanele care au pierdut-o din motive neimputabile lor

Pentru redobândirea cetățeniei române de către persoanele care au pierdut-o din motive neimputabile lor sau cărora cetățenia română le-a fost retrasă fără voia lor, precum și de către descendenții acestor persoane, până la gradul al doilea de rudenie (copii sau nepoți),

trebuie prezentate următoarele documente, în original:

 • pașaportul țării de cetățenie, însoțit de copia legalizată (în cazul în care copia legalizată este eliberată în altă limbă, este necesară și traducerea legalizată a acesteia la un traducător autorizat);
 • buletinul de identitate sau cartea de identitate însoțit de copia legalizată (în cazul în care copia legalizată este eliberată în altă limbă, este necesară și traducerea legalizată a acesteia la un traducător autorizat);
 • certificatul de cazier judiciar din țara de reședință, însoțit de traducerea în limba română efectuată de un traducător autorizat și legalizată la Camera de Comerț, la primărie sau la un notar francez;
 • certificatul de cazier judiciar din țara de domiciliu (care trebuie să fie legalizat cu Apostilă sau supralegalizat de autoritățile statului respectiv, conform legislației acestui stat și convențiilor internaționale aplicabile), însoțit de traducerea în limba română efectuată de un traducător autorizat și legalizată la Camera de Comerț, la primărie sau la un notar francez;
 • actele de stare civilă ale solicitantului (certificate de naștere și, dacă este cazul, de căsătorie), însoțite de copii legalizate (în cazul în care copia legalizată este eliberată în altă limbă, este necesară și traducerea legalizată a acesteia la un traducător autorizat);
 • acte de stare civilă ale ascendenților (părinți, bunici) care au fost cetățeni români, însoțite de copii legalizate (în cazul în care copia legalizată este eliberată în altă limbă, este necesară și traducerea legalizată a acesteia la un traducător autorizat);
 • dovadă a cetățeniei române a ascendenților (părinți, bunici) sau dovadă a faptului că localitatea de naștere se afla pe teritoriul României la data nașterii;
 • declarație pe proprie răspundere din care să rezulte dacă s-a mai depus o cerere similară la o altă ambasadă, consulat sau autoritate română, autentificată la notar sau consulat;
 • declarație pe proprie răspundere cu privire la domiciliu: dacă se intenționează menținerea domiciliului în străinătate sau stabilirea domiciliului în România, autentificată la notar sau consulat;
 • declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu întreprinde și nu sprijină acțiuni împotriva ordinii de drept sau a siguranței naționale a României și că nu a desfășurat astfel de activități în trecut, autentificată la notar sau consulat.
 • Jusrtificativ de domiciliu în țara de reședință (Franța). Nu sunt acceptate declarațiile de domiciliu pe propria răspundere care nu sunt legalizate de primărie.

În cazul în care se solicită redobândirea cetățeniei şi pentru copiii minori ai solicitantului, se vor depune și următoarele documente:

 • certificatele de stare civilă ale copiilor minori, însoțite de copii legalizate (în cazul în care copia legalizată este eliberată în altă limbă, este necesară și traducerea legalizată a acesteia la un traducător autorizat);
 • declarație de consimțământ pentru obținerea cetățeniei române dată către minorii care au împlinit vârsta de 14 ani;
 • acordul soților pentru dobândirea cetățeniei de către copiii minori, dat prin declarație autentificată, cu precizarea domiciliului copiilor.

Redobândirea cetățeniei române în această situație este scutită de taxe.

Informații suplimentare despre procedura redobândirii cetățeniei române pot fi accesate pe site-ul Ministerului Justiției.

Ziua Naţională sărbătorită la Ambasada României

01.12.2010

Cu ocazia Zilei Naţionale de 1 decembrie, Ambasada României la Paris a găzduit două recepţii …

Moş Crăciun la ambasadă

12.12.2010

Moş Craciun a vizitat Ambasada României la Paris în 12 decembrie, pentru a răsplăti talentul…

Programul de burse „Eugen Ionescu"

10.11.2010

La 10 noiembrie 2010 a fost lansat apelul la candidaturi pentru programul de burse doctorale şi…

Concert de colinde

10.12.2010

În seara zilei de 10 decembrie a.c., Ambasada României la Paris şi Reprezentanţa permanentă pe …