Redobândirea/renunţarea la cetăţenia română

Redobândirea cetăţeniei române pierdută la cerere

Pentru redobândirea cetățeniei române pierdute la cerere (prin renunțare), persoanele interesate trebuie să prezinte următoarele documente, în original:

  • pașaportul țării de cetățenie însoțit de copia legalizată (în cazul în care copia legalizată este eliberată în altă limbă, este necesară și traducerea legalizată a acesteia la un traducător autorizat);
  • certificatul de cazier judiciar din țara de reședință (care trebuie să fie legalizat cu Apostilă sau supralegalizat de autoritățile statului respectiv, conform legislației acestui stat și convențiilor internaționale aplicabile), însoțit de traducerea în limba română efectuată de un traducător autorizat și legalizată la Camera de Comerț, la primărie sau la un notar francez;
  • certificatul de cazier judiciar din țara de domiciliu (care trebuie să fie legalizat cu Apostilă sau supralegalizat de autoritățile statului respectiv, conform legislației acestui stat și convențiilor internaționale aplicabile), însoțit de traducerea în limba română efectuată de un traducător autorizat și legalizată la Camera de Comerț, la primărie sau la un notar francez;
  • acte de stare civilă (certificate de naștere și, dacă este cazul, de căsătorie), însoțite de copii legalizate (în cazul în care copia legalizată este eliberată în altă limbă, este necesară și traducerea legalizată a acesteia la un traducător autorizat);
  • declarație pe proprie răspundere din care să rezulte dacă s-a mai depus o cerere similară la o altă ambasadă, consulat sau autoritate română;
  • declarație pe propria răspundere cu privire la domiciliu: dacă se intenționează menținerea domiciliului în străinătate sau stabilirea domiciliului în România (care va fi autentificată de ambasadă sau consulat);
  • declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu întreprinde și nu sprijină acțiuni împotriva ordinii de drept sau a siguranței naționale a României și că nu a desfășurat astfel de activități în trecut (care va fi autentificată de ambasadă sau consulat);
  • dovadă scrisă privind data pierderii cetățeniei române (copia hotărârii de guvern prin care s-a aprobat renunțarea anterioară la cetățenia română sau adeverință emisă de Direcția Generală de Pașapoarte din Ministerul Administrației și Internelor sau de o ambasadă sau un consulat al României care să confirme data pierderii cetățeniei române).

Redobândirea cetățeniei române în această situație este supusă unei taxe de 65 de euro, care se achită de solicitanți la ambasada sau la consulatul la care se depune cererea.

Informații suplimentare despre procedura redobândirii cetățeniei române pot fi accesate pe site-ul Ministerului Justiției (Autoritatea Națională pentru Cetățenie). 

Carte de condoleanțe deschisă la sediul Ambasadei României la Paris

12.12.2017

În memoria Majestății Sale Regele Mihai I al României, șef al statului român între anii…

Atenționare de călătorie Franța – vânt puternic, ploi și furtuni în zona de sud până la data de 13 decembrie 2017

11.12.2017

Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau…

Sărbătorirea Zilei Naționale la Ambasada României la Paris

02.12.2017

Sărbătorirea Zilei Naționale a continuat ieri seară la Ambasadă printr-o recepție pentru…