Eliberarea de documente de călătorie

Paşaportul simplu electronic

 

I. Paşaport electronic simplu

Pe pagina a doua a paşaportului se menționează la rubrica domiciliu unul din judetele din România/ Bucureşti.

 • Programarea se poate face prin portalul extern www.econsulat.ro (de preferat) sau la numărul de telefon 0675776747, de luni până joi, între orele 14:00-16:00; nu este necesară completarea unui formular pe suport hârtie; cererea se va introduce pe cale electronică de către solicitant, accesând portalul Econsulat.ro sau de către lucrătorul consular la momentul prezentării solicitantului la ghișeu;
 • Documente necesare (de prezentat IN ORIGINAL și copie):
 • Cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, ÎN ORIGINAL și copie; cartea de identitate provizorie poate fi acceptată doar dacă este însoțită de certificatul de naștere, în original; în cazul schimbării numelui sau a prenumelui este necesară prezentarea cărți de identitate, eliberată pe noul nume;
 • Pașaportul anterior, dacă este cazul, ÎN ORIGINAL și copie;
 • In cazul declarării furtului pașaportului, este necesară prezentarea dovezii eliberate de autoritățile de poliție franceze, cu traducerea în limba română, efectuată de un traducător autorizat – lista se poate solicita la Sectia consulara sau trimițând o solicitare în acest sens la adresa de e-mail paris.consul@mae.ro;
 • Pierderea pașaportului se declară de către titular la sediul Secției consulare;
 • In cazul distrugerii pașaportului, se va prezenta pașaportul distrus sau deteriorat, cu condiția să existe elemente care să facă posibilă identificarea documentului;
 • Începând cu 1 februarie 2017, data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, taxa consulara pentru un pașaport electronic este de 59 de euro şi se achită numai cu cardul sau cash la sediul Secției consulare.

  

II. Pașaport electronic simplu pentru cetățenii români minori - în vârstă de peste 14 ani

 • Programarea se poate face prin portalul extern www.econsulat.ro (de preferat) sau la numărul de telefon 0675776747, de luni până joi, între orele 14:00-16:00; nu este necesară completarea unui formular pe suport hârtie; cererea se va introduce pe cale electronică de către solicitant, accesând portalul Econsulat.ro sau de către lucrătorul consular la momentul prezentării solicitantului la ghișeu;
 • Documente necesare (de prezentat IN ORIGINAL și copie):
 • Certificatul de naștere românesc, ÎN ORIGINAL și copie;
 • Certificatul de căsătorie românesc al părinţilor, ÎN ORIGINAL şi copie (dacă este cazul);
 • Cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, ÎN ORIGINAL și copie; Cartea de identitate provizorie poate fi acceptată doar dacă este însoțită de certificatul de naștere, în original;
 • Pașaportul anterior al minorului, dacă este cazul, ÎN ORIGINAL și copie;
 • In cazul declarării furtului pașaportului, este necesară prezentarea dovezii eliberate de autoritatile de poliţie franceze, cu traducerea în limba română, efectuată de un traducător autorizat – lista se poate solicita la Sectia consulara sau trimițând o solicitare în acest sens la adresa de e-mail  paris.consul@mae.ro;
 • Pierderea pașaportului se declară de către titular la sediul Secției consulare, asistat de unul dintre părinți;
 • In cazul distrugerii pașaportului, se va prezenta pașaportul distrus sau deteriorat, cu condiția să existe elemente care să facă posibilă identificarea documentului;
 • certificatul de deces, hotărârea judecătorească de încredințare a minorului rămasă definitivă și irevocabilă, ÎN ORIGINAL și copie (dacă este cazul) sau ;
 • cărțile de identitate valabile ale părinților (si pașaport – dacă există) ÎN ORIGINAL și copie;
 • declarația ambilor părinți, a părintelui supraviețuitor, a părintelui căruia i-a fost încredințat minorul prin hotărâre rămasă definitivă și irevocabilă, sau, după caz, a reprezentantului legal, care să ateste acordul pentru eliberarea unui pașaport simplu electronic pentru minor. Declarațiile se dau personal la Secția Consulară în momentul depunerii cererii sau, în cazul în care unul dintre părinți nu poate fi prezent la momentul depunerii cererii, este necesară prezentarea, IN ORIGINAL, a unei declarații notariale, autentificată în țară la un notar public sau la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate.
 • Începând cu 1 februarie 2017, data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, taxa consulara pentru un pașaport electronic este de 59 de euro si se achită numai cu cardul sau cash la sediul Secției consulare.

 

In cazul în care nașterea minorului/căsătoria părinților a fost înregistrată pe teritoriul Franței, înainte de depunerea cererii de eliberare a pașaportului, este obligatorie transcrierea, respectiv înscrierea prealabilă a actului de naștere/căsătorie în Romania, la serviciul de stare civila sau la Secția Consulară a Ambasadei României la Paris (pentru mai multe informații accesați secțiunea Acte de stare civilă).

Atenție!  Prezenta minorului şi a părinților este obligatorie!


III. Pașaport electronic simplu pentru cetățenii români minori - în vârstă de până la 14 ani

Cererea privind eliberarea pașaportului simplu pentru minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani se depune de către ambii părinți, de părintele supraviețuitor, de părintele căruia i-a fost încredințat minorul prin hotărâre rămasă definitivă și irevocabilă, sau, după caz, de reprezentantul legal.

Cererea privind eliberarea pașaportului simplu electronic pentru minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani poate fi formulată doar de către unul dintre părinți atunci când este împuternicit de către celălalt părinte prin procură specială, autentificată în țară de către notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice/oficiile consulare ale României. Atunci când, din motive obiective, niciunul dintre părinți nu se poate prezenta pentru a depune cererea, aceasta poate fi formulată de către o persoană împuternicită de părinți, prin procură specială. Procura specială se prezintă ÎN ORIGINAL.

 • Programarea se poate face prin portalul extern www.econsulat.ro (de preferat) sau la numărul de telefon 0675776747, de luni până joi, între orele 14:00-16:00; nu este necesară completarea unui formular pe suport hârtie; cererea se va introduce pe cale electronică de către solicitant, accesând portalul Econsulat.ro sau de către lucrătorul consular la momentul prezentării solicitantului la ghișeu;
 • Pașaportul anterior al minorului, dacă este cazul, ÎN ORIGINAL și copie.
 • în cazul declarării furtului pașaportului, este necesară prezentarea dovezii eliberate de autoritățile de poliție franceze, cu traducerea în limba română, efectuată de un traducător autorizat – lista se poate solicita la Sectia consulara sau pe e-mail paris.consul@mae.ro;
 • pierderea pașaportului se declară de către părintele minorului sau de persoana împuternicită la sediul Secției consulare;
 • în cazul distrugerii pașaportului, se va prezenta pașaportul distrus sau deteriorat, cu condiția să existe elemente care să facă posibilă identificarea documentului.
 • Certificatul de naștere românesc, ÎN ORIGINAL și copie,
 • Certificatul de căsătorie românesc al părinților, ÎN ORIGINAL și copie (dacă este cazul),

In cazul în care nașterea minorului/căsătoria părinților a fost înregistrată pe teritoriul Franței, înainte de depunerea cererii de eliberare a pașaportului, este obligatorie transcrierea, respectiv înscrierea prealabilă a actului de naștere/căsătorie în Romania, la serviciul de stare civila sau la Secția Consulară a Ambasadei României la Paris (pentru mai multe informații accesați secțiunea Acte de stare civilă).

 

 • certificatul de deces, hotărârea judecătorească de încredințare a minorului rămasă definitivă și irevocabilă, ÎN ORIGINAL și copie (dacă este cazul),
 • cărțile de identitate valabile ale părinților (si pașaport – daca exista) ÎN ORIGINAL și copie,
 • Începând cu 1 februarie 2017, data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, taxa consulară pentru un pașaport electronic este de 59 de euro si se achită numai cu cardul sau cash la sediul Secției consulare.

Atenție!  Prezența minorului și a părinților este obligatorie!

Ziua Naţională sărbătorită la Ambasada României

01.12.2010

Cu ocazia Zilei Naţionale de 1 decembrie, Ambasada României la Paris a găzduit două recepţii …

Moş Crăciun la ambasadă

12.12.2010

Moş Craciun a vizitat Ambasada României la Paris în 12 decembrie, pentru a răsplăti talentul…

Programul de burse „Eugen Ionescu"

10.11.2010

La 10 noiembrie 2010 a fost lansat apelul la candidaturi pentru programul de burse doctorale şi…

Concert de colinde

10.12.2010

În seara zilei de 10 decembrie a.c., Ambasada României la Paris şi Reprezentanţa permanentă pe …