Eliberarea de documente de călătorie

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţeni români cu domiciliul în Franţa

DOMICILIUL unei persoane fizice este acolo unde aceasta își are locuința statornică sau principală. (Articolul 13 – Decretul 31/ 1954). Cetățenii romani au dreptul să își stabilească sau să își schimbe, în mod liber, domiciliul ori reședința.

Cetățenii români nu pot avea în același timp decât UN SINGUR DOMICILIU și/sau o singură reședință. În cazul în care aceștia dețin mai multe locuințe, își pot stabili domiciliul sau reședință în oricare dintre ele. (articolul 25 alineatele 2 si 3 - OUG nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor romani, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 290/2005 cu modificările si completările ulterioare;)

Pentru cetățenii care doresc să își schimbe domiciliul din străinătate în Romania – aveți posibilitatea de a accesa pagina web a Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date.

În cazul în care se solicită pașaport de cetățean român cu domiciliul în străinătate, pe pagina a doua a pașaportului se va menționa la rubrica domiciliu țara, respectiv FRANŢA.

 

Documente necesare (de prezentat IN ORIGINAL și copie):

dovada domiciliului din Franța se poate face cu unul dintre documentele de mai jos:

 • pașaportul  francez sau cartea națională de identitate franceza, IN ORIGINAL și fotocopie pentru persoanele cu dublă cetățenie (nu este necesară traducerea);
 • titlu de sejur sau carte de rezident, IN ORIGINAL și fotocopie (nu este necesară traducerea);
 • recipisă care atestă solicitarea unui  titlu de sejur, care înlocuiește titlul de sejur expirat sau pierdut (nu este necesară traducerea);
 • certificat sau atestație de domiciliu, emis(ă) de primăria din localitatea de domiciliu, nu mai veche de un an (inclusiv declarație pe proprie răspundere, cu legalizarea semnăturii de către primar sau ofițerul de stare civilă) (nu este necesară traducerea);
 • adeverință privind alegerea domiciliului, în măsura în care din conținutul aceteia reiese că este eliberată de către o autoritate a statului francez, fapt confirmat prin ștampilă și semnătura reprezentantului legal (nu este necesară traducerea);
 • certificat de școlarizare prin care se face dovada că solicitantul este înscris într-o instituție privată sau publică cu scopul principal de a urma studii, inclusiv de formare profesională (nu este necesară traducerea);

 

Exclusiv în situația în care solicitantul este deja titularul unui pașaport simplu cu menționarea domiciliului în Franța și nu poate prezenta, în condițiile legislației franceze, unul dintre documentele de mai sus, dovada domiciliului în Franța se poate face și cu unul dintre documentele următoare:

 • ultimul aviz de impozitare (nu este necesară traducerea);
 • dovada calității de șomer, nu mai veche de un an (CARTE DE DEMANDEUR D’EMPLOI);  (este necesară traducerea efectuată la un traducător autorizat de limba română și legalizată la primărie, Camera de Comerț sau la notar); 
 • atestatul care conține numărul national de asigurare medicală (nu este necesară traducerea);
 • cărți individuale de acordare a ajutorului medical de stat sau cărți pentru persoane handicapate, găzduite de autoritățile franceze (nu este necesară traducerea);
 • permisul de conducere (nu este necesară traducerea);
 • card de asigurare medicală (CARTE VITALE) (nu este necesară traducerea);

 

 • Programarea se poate face prin portalul extern www.econsulat.ro (de preferat) sau la numărul de telefon 0675776747, de luni până joi, între orele 14:00-16:00; nu este necesară completarea unui formular pe suport hârtie; cererea se va introduce pe cale electronică de către solicitant, accesând portalul Econsulat.ro sau de către lucrătorul consular la momentul prezentării solicitantului la ghișeu;
 • certificatul de naștere românesc, ÎN ORIGINAL și copie;
 • certificatul de căsătorie românesc, ÎN ORIGINAL și copie;

In cazul în care nașterea/căsătoria a fost înregistrată pe teritoriul Franței, înainte de depunerea cererii de eliberare a pașaportului, este obligatorie transcrierea, respectiv înscrierea prealabilă a actului de naștere/căsătorie în Romania, la serviciul de stare civila sau la Secția Consulară a Ambasadei României la Paris (pentru mai multe informații accesați secțiunea Acte de stare civilă).

 

 • sentința, respectiv sentințele de divorț rămase definitive și irevocabile, ÎN ORIGINAL și copie (în cazul în care solicitantul este divorțat). În cazul celor pronunțate în străinătate este obligatorie înscrierea mențiunii de divorț în Romania (procedura de înscriere a mențiunii de divorț trebuie inițiata înainte de depunerea cererii de pașaport);
 • certificatul de deces românesc al soțului/soției, ÎN ORIGINAL și copie (în cazul în care solicitantul este văduv);
 • buletinul sau cartea de identitate românească, ÎN ORIGINAL și copie;
 • pașaportul anterior, dacă este cazul, ÎN ORIGINAL și copie;
 • în cazul declarării furtului pașaportului, este necesară prezentarea dovezii eliberate de autoritățile de poliție franceze, tradusa la un traducător autorizat de limba română;
 • pierderea pașaportului se declară de către titular la sediul Secției consulare;
 • în cazul distrugerii pașaportului, se va prezenta pașaportul distrus sau deteriorat, cu condiția să existe elemente care să facă posibilă identificarea documentului.
 • Începând cu 1 februarie 2017, data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, taxa consulara pentru un pașaport electronic este de 59 de euro si se achită numai cu cardul sau cash la sediul Secției consulare.

 

ATENTIE: În conformitate cu Legea nr. 248/2005 art.34, cetățeanul român care își stabilește domiciliul în străinătate are obligația să predea actul de identitate care atestă domiciliul în România (carte de identitate sau buletin), emis de autoritățile române.

 

Pașaport electronic pentru cetățenii români care și-au stabilit domiciliul în Franța – minori

Pe pagina a doua a pașaportului se menționează la rubrica domiciliu: Franța

 

Documente necesare (de prezentat ÎN ORIGINAL și copie):

dovada domiciliului din Franța al părinților (și a minorului dacă deține un document separat de cel al părinților prin care se atestă domiciliul acestuia în Franța): pașaport francez sau orice alt document care atesta stabilirea domiciliului în Franța, eliberat de autoritățile franceze competente, IN ORIGINAL (lista documentelor care atestă reședința în Franța în vederea eliberării unui pașaport cu domiciliul în Franța este redată la secțiunea anterioară) însoțit de traducerea în limba română efectuată de un traducător autorizat și legalizată la primărie, Camera de Comerț sau la notar – lista indicativă a traducătorilor de limba română autorizați în Franța poate fi transmisă la cerere, la ghișeu sau pe e-mail paris.consul@mae.ro;

 • Programarea se poate face prin portalul extern www.econsulat.ro (de preferat) sau la numărul de telefon 0675776747, de luni până joi, între orele 14:00-16:00; nu este necesară completarea unui formular pe suport hârtie; cererea se va introduce pe cale electronică de către solicitant, accesând portalul Econsulat.ro sau de către lucrătorul consular la momentul prezentării solicitantului la ghișeu;
 • certificatul de naștere românesc, ÎN ORIGINAL și copie;
 • certificatul de căsătorie românesc al părinților, ÎN ORIGINAL și copie (dacă este cazul);

In cazul în care nașterea/căsătoria a fost înregistrată pe teritoriul Franței, înainte de depunerea cererii de eliberare a pașaportului, este obligatorie transcrierea, respectiv înscrierea prealabilă a actului de naștere/căsătorie în Romania, la serviciul de stare civila sau la Secția Consulară a Ambasadei României la Paris (pentru mai multe informații accesați secțiunea Acte de stare civilă).

 

 • pașaportul anterior al minorului, dacă este cazul, ÎN ORIGINAL și copie.
 • în cazul declarării furtului pașaportului, este necesară prezentarea dovezii eliberate de autoritățile de poliție franceze, tradusa la un traducător autorizat de limba română;
 • pierderea pașaportului se declară de către titular la sediul Secției consulare;
 • în cazul distrugerii pașaportului, se va prezenta pașaportul distrus sau deteriorat, cu condiția să existe elemente care să facă posibilă identificarea documentului;
 • sentința de divorț, rămasă definitivă și irevocabilă, IN ORIGINAL și copie (în cazul părinților divorțați), din care să rezulte cărui părinte i-a fost încredințat copilul;
 • certificatul de deces românesc al părintelui (în cazul în care un părinte este decedat), ÎN ORIGINAL și copie,
 • cărțile de identitate românești/pașapoartele CRDS ale părinților  valabile, IN ORIGINAL și copie,

În cazul în care unul dintre părinți deține pașaport CRDS, iar celălalt nu, părintele care are domiciliul în România va trebui să dea o declarație de acord cu privire la stabilirea domiciliului minorului în străinătate.

Cererea privind eliberarea pașaportului pentru minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani se formulează de către ambii părinți, de părintele supraviețuitor, de părintele căruia i-a fost încredințat minorul prin hotărâre rămasă definitivă și irevocabilă, sau, după caz, de reprezentantul legal.

Cererea privind eliberarea pașaportului pentru minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani poate fi formulată doar de către unul dintre părinți atunci când este împuternicit de către celălalt părinte prin procură specială, autentificată în țară de către notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice/oficiile consulare ale României. Atunci când, din motive obiective, niciunul dintre părinți nu se poate prezenta pentru a depune cererea, aceasta poate fi formulată de către o persoană împuternicită de părinți, prin procură specială. Procura specială se prezintă ÎN ORIGINAL.

 • Începând cu 1 februarie 2017, data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, taxa consulara pentru un pașaport electronic este de 59 de euro si se achită numai cu cardul sau cash la sediul Secției consulare.

Atenție!  Prezenta minorului și a părinților este obligatorie!

 

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţenii români cu domiciliul în Moldova/Ucraina  și reședința în Franţa

Documente necesare (de prezentat ÎN ORIGINAL și copie):

- certificatul de naștere românesc;

- certificatul de căsătorie românesc;

- certificatul de cetățenie română, pentru cetățenii care care au  dobândit/redobândit cetățenia română;

- în situația în care aveți căsătorii desfăcute prin divorț/deces soț/soție, trebuie să prezentați  mențiunile înscrise pe actele de stare civilă/hotărârea de divorț emise de autoritățile române /certificate de deces;

- dovada domiciliului în R. Moldova – pașaport sau buletin cu fișa însoțitoare;

- dovada domiciliului în Ucraina – buletin intern+traducere legalizată  în care numele și prenumele să fie identic cu cel din certificatul de naștere românesc sau pașaport biometric ucrainean în care numele din documentul străin să fie identic cu cel din actele emise de autoritățile române.

Inaugurarea „Promenadei Regina Maria a României” la Paris: „Da, Majestate, Parisul vă iubește și vă va iubi mereu”

15.10.2019

Astăzi, 15 octombrie 2019, a avut loc la Paris inaugurarea „Promenadei Regina Maria a…

Recepție în onoarea Secretarei Generale a Francofoniei, Louise Mushikiwabo, organizată de ambasadorul Luca Niculescu, președinte al GAFF

19.09.2019

Ambasadorul României în Franța, Luca Niculescu, a găzduit miercuri, 18 septembrie 2019, în …

Forumul Românilor de Pretutindeni

22.07.2019

Anunț din partea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni Ministerul pentru Românii de…