Obţinerea documentelor din România

Certificate de căsătorie

Pentru obținerea unor noi certificate de căsătorie, titularii se pot adresa ambasadei sau oficiului consular român cel mai apropiat. Certificatele de căsătorie se eliberează numai la cererea unuia dintre soți, a reprezentantului legal în cazul persoanelor puse sub tutela sau a altor persoane împuternicite prin procură specială.

ATENTIE! Aceasta procedura este valabila numai în cazul în care titularul a mai deținut un certificat de căsătorie romanesc și dorește un duplicat! În cazul în care titularul deține numai un certificat de căsătorie străin, dar este cetățean roman, se aplică procedura de la secțiunea privind înscrierea documentelor de stare civila străine in registrele de stare civila romanești.

 

  • Persoanele interesate trebuie să prezinte un document de identitate în curs de valabilitate (carte de identitate sau pașaport) precum și cererea de obținere a actului completată.
  • Ambasadele și consulatele României transmit cererile autorităților competente din România. Durata de procesare a acestor cereri este de aproximativ 3 luni.
  • Persoanele care au nevoie de aceste acte într-un termen mai scurt, pot solicita eliberarea lor prin intermediul unui mandatar din România, care se va adresa direct autorităților române competente (Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanei, în cazul actelor de stare civilă). Mandatarul trebuie să fie în posesia unei procuri autentificate de misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din țara în care locuiește solicitantul actului. Potrivit Convenției între Republica Socialistă România și Republica Franceză privind asistența juridică în materie civilă și comercială, ratificată prin Decretul nr. 77/1975, publicat în B.Of. nr. 79/22.07.1975, cu excepția anumitor tipuri de procuri care au un regim special (exemplu procurile de succesiune), sunt acceptate în România și procurile autentificate la un notar local, însoțite de traducerea legalizată la un traducător de limba franceză autorizat de Ministerul de Justiție român.

După decesul titularilor NU se mai pot elibera certificate de căsătorie către aparținători sau persoane interesate!

Începând cu 1 februarie 2017, data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, acest serviciu consular se efectuează în regim de gratuitate. 

Ziua Naţională sărbătorită la Ambasada României

01.12.2010

Cu ocazia Zilei Naţionale de 1 decembrie, Ambasada României la Paris a găzduit două recepţii …

Moş Crăciun la ambasadă

12.12.2010

Moş Craciun a vizitat Ambasada României la Paris în 12 decembrie, pentru a răsplăti talentul…

Programul de burse „Eugen Ionescu"

10.11.2010

La 10 noiembrie 2010 a fost lansat apelul la candidaturi pentru programul de burse doctorale şi…

Concert de colinde

10.12.2010

În seara zilei de 10 decembrie a.c., Ambasada României la Paris şi Reprezentanţa permanentă pe …