Obţinerea documentelor din România

Certificate de cazier judiciar

Obținerea certificatelor de cazier judiciar din România şi a adeverințelor de cazier judiciar.

Documente necesare:

  • cerere tip
  • document de identitate valabil (pașaport sau CI valabilă, în original, pentru cetățenii UE, respectiv pașaport valabil, în original, pentru cetățenii non-UE).

Ambasadele și consulatele României îi pot sprijini pe cetățenii români aflați în străinătate în obținerea certificatelor de cazier judiciar din România sau a unor adeverințe de cazier judiciar.

Certificatele de cazier judiciar pot fi solicitate numai personal de către titulari, prin completarea cererii corespunzătoare, cu precizarea motivului pentru care este solicitat actul. Este necesară și prezentarea unui document de identitate valabil. Certificatul de cazier judiciar eliberat de Poliția Româna poate fi utilizat atât în străinătate cât și în România. 

Ambasadele și consulatele României transmit aceste cereri autorităților competente din România. Durata de procesare a acestor cereri este de minim o luna.

Ambasadele și consulatele României pun la dispoziția persoanelor interesate formularele corespunzătoare cererilor de obținere a acestor documente.

Persoanele care au nevoie de aceste acte într-un termen mai scurt, pot solicita eliberarea lor prin intermediul unui mandatar din România, care se va adresa direct autorităților române competente ( http://www.politiaromana.ro/directia_cazier.htm ). Mandatarul trebuie să fie în posesia unei procuri autentificate de ambasada sau consulatul României din țara în care locuiește solicitantul actului. Potrivit Convenției între Republica Socialistă România și Republica Franceză privind asistența juridică în materie civilă și comercială, ratificată prin Decretul nr. 77/1975, publicat în B.Of. nr. 79/22.07.1975, cu excepția anumitor tipuri de procuri care au un regim special (exemplu procura de succesiune), sunt acceptate în România și procurile autentificate la un notar local, însoțite de traducerea legalizată la un traducător de limba franceză autorizat de Ministerul de Justiție român.

Începând cu 1 februarie 2017, data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, acest serviciu consular se efectuează în regim de gratuitate.

Cazierul judiciar este valabil 6 luni de la data primirii de către solicitant.

Adeverința de cazier judiciar este un document care poate fi eliberat pe loc de către misiunea diplomatică/oficiul consular și poate fi utilizată doar în străinătate. În funcție de scopul pentru care vă este necesar actul, veți fi îndrumat la ghișeu să optați pentru obținerea unei adeverințe sau a unui certificat de cazier judiciar din România.

Începând cu 1 februarie 2017, data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, acest serviciu consular se efectuează în regim de gratuitate.

Cazierul judiciar eliberat de autoritățile române este recunoscut în Franța fără nicio altă formalitate. În vederea traducerii documentului, aveți posibilitatea de a solicita o lista indicativă a traducătorilor autorizați de limba română din Franța fie la momentul deplasării la ghișeu fie prin e-mail, la adresa paris.consul@mae.ro

 

Inaugurarea „Promenadei Regina Maria a României” la Paris: „Da, Majestate, Parisul vă iubește și vă va iubi mereu”

15.10.2019

Astăzi, 15 octombrie 2019, a avut loc la Paris inaugurarea „Promenadei Regina Maria a…

Recepție în onoarea Secretarei Generale a Francofoniei, Louise Mushikiwabo, organizată de ambasadorul Luca Niculescu, președinte al GAFF

19.09.2019

Ambasadorul României în Franța, Luca Niculescu, a găzduit miercuri, 18 septembrie 2019, în …

Forumul Românilor de Pretutindeni

22.07.2019

Anunț din partea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni Ministerul pentru Românii de…