Înscrierea actelor de stare civilă emise de…

Certificate de naştere

Cererea de înscriere a nașterii se depune la misiunea diplomatică sau la oficiul consular acreditat în statul în care a avut loc nașterea, de părintele cetățean român sau, dacă ambii părinți sunt cetățeni români, poate prezenta cererea unul dintre ei.

La eliberarea documentului se va prezenta părintele care a depus cererea, pentru semnarea declarațiilor. În cazul în care părinții au domicilii diferite, declarația privind domiciliul minorului se va da de către părintele care depune cererea.

Acte necesare pentru înscrierea certificatelor de naștere: 

  • Pentru accelerarea procedurii, este recomandat solicitanților să genereze cererea de servicii consulare online, pe portalul Econsulat.ro, înainte de prezentarea la ghișeu;
  • copia integrală („la copie intégrale de l’acte de naissance”) a actului de naștere francez în original;
  • extras plurilingv după actul de naștere („extrait plurilingue de l’acte de naissance”) emis de primăria franceză, în original; dacă nu posedați extrasul plurilingv, puteți prezenta traducerea în limba română a copiei integrale a actului de naștere francez, efectuată de către un traducător autorizat și legalizată la Camera de Comerț, primărie sau la un notar francez, în original;
  • certificatul de căsătorie românesc al părinților (dacă este cazul);
  • certificatele de naștere ale părinților (în cazul în care unul dintre părinți este cetățean străin, este necesară traducerea în limba română a certificatului său de naștere sau prezentarea unui extras plurilingv);
  • cărțile de identitate valabile ale părinților; 
  • pașapoartele valabile ale părinților, pentru cei care au înscris în pașaportul romanesc domiciliul Franța;
  • DACA ESTE CAZUL, hotărârile de divorț anterioare sau certificatul de deces al fostului soț – în original și copie;​
  • În situația în care au intervenit modificări la numele/prenumele persoanelor menționate în act (părinți) trebuie prezentate documentele necesare în vederea clarificării neconcordanțelor.

NOTĂ: În cazul în care numai unul dintre părinți este cetățean român, numai acesta poate solicita înscrierea nașterii în registrele de stare civila românești a copilului.

Certificatul de naștere românesc se eliberează numai părintelui care a solicitat înscrierea. Acesta poate fi eliberat unei alte persoane numai în cazul în care părintele întocmește pentru persoana respectivă o procura autentificată la notar în România sau la ambasadă.

Începând cu 1 februarie 2017, data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, acest tip de serviciu consular se efectuează în regim de gratuitate. Certificatul de naștere românesc se obține în aproximativ o lună de la data depunerii cererii.

NOTĂ:  La misiunile diplomatice și oficiile consulare se eliberează certificate de naștere cu codul numeric personal numai pentru copiii născuți după data de 1 ianuarie 2004. Pentru cei născuți înainte de această dată, codul numeric personal se obține din Romania prin intermediul misiunii diplomatice. Începând cu 1 februarie 2017, data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cererea de atribuire a unui cod numeric personal se procesează în regim de gratuitate.