Franţa

Accesul cetăţenilor români la piaţa franceză a forţei de muncă de la 1 ianuarie 2014

Accesul cetăţenilor români la piaţa franceză a forţei de muncă de la 1 ianuarie 2014
 
După 1 ianuarie 2014, accesul cetăţenilor români la piaţa franceză a forţei de muncă se realizează prin înregistrarea contractului de muncă la URSAFF (organismul administrativ responsabil pentru colectarea contribuţiilor de securitate socială şi alocaţiile familiale). De asemenea, cetăţenii români trebuie să posede o carte de identitate sau paşaport în termen de valabilitate. În anumite situaţii, administraţia franceză solicită paşaportul, deoarece conţine semnătura titularului.

Începând cu această dată, cetăţenilor români nu li mai solicită deţinerea autorizaţiei de muncă şi a titlului de sejour pentru exercitarea unei activităţi profesionale în Franţa. 

Cetăţenii români pot exercita activităţi economice, salariale sau non-salariale (cu îndeplinirea prevederilor legislaţiei franceze de exercitare ale acestora).

În situaţia manifestării intenţiei voluntare de obţinere a unei cărţi de sejur, se poate depune o cerere pe lângă prefectura competentă din punct de vedere teritorial. Cartea de sejour eliberată la cerere, se emite pe baza justificării situaţiei punctuale:

  • Lucrătorul salariat, pe baza prezentării dovezii înregistrării contractului de muncă/promisiunii de angajare la URSSAF;
  • Personalul independent (lucrător nesalariat) trebuie să ateste efectivitatea activităţii (înscrierea la Registrul Comerţului sau în Repertoriul de meserii şi prezentarea documentelor comerciale şi contabile).

După 1 ianuarie 2014, cetăţenii români aflaţi în căutarea unui loc de muncă în Franţa, se pot înscrie în mod direct în baza de date a serviciilor Pole-Emploi, în vederea identificării unui post. De asemenea, se pot deplasa în Franţa, în scopul de a căuta un loc de muncă, pentru o durată de 6 luni. Aceştia se vor înscrie la sosire în baza de date a serviciilor Pole-Emploi, în calitate de solicitanţi de locuri de muncă. Au obligaţia de a se prezenta periodic la termenele de convocare ale prestatorului francez pentru ocuparea forţei de muncă,  de a căuta activ un loc de muncă,  precum şi de a comunica orice modificare de natură a le schimba profilul profesional. 

Potrivit prevederilor articolului 121-1 din Codul francez de intrare şi sejur al străinilor şi dreptul la azil, cetăţenii UE au dreptul de şedere în Franţa pentru mai mult de 3 luni, dacă:

  • exercită o activitate profesională în Franţa (prin prezentarea dovezii înregistrării contractului de muncă/promisiunii de angajare la URSSAF);
  • dispun de resurse suficiente pentru a se întreţine (atât persoana îndreptăţită cât şi membrii familiei sale), astfel încât să nu devină o povară pentru sistemul de asistenţă socială şi deţin o asigurare medicală;
  • sunt înscrişi într-o instituţie legal constituită în vederea parcurgerii studiilor, formării profesionale şi garantează dispunerea de asigurare medicală şi resurse suficiente pentru a se întreţine atât acesta cât şi membrii familiei sale, astfel încât să nu reprezinte o povară pentru sistemul de asistenţă socială;
  • deţin calitatea de membru de familie, copil cu vârsta sub 21 de ani, părinte aflat în întreţinere, partener, copil sau părinte al soţului, care însoţeşte un cetăţean care îndeplineşte condiţiile menţionate.

Pentru informatii suplimentare poate fi consultat şi portalul Ministerului francez de Interne:

http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Actualites/L-actu-immigration/Fin-des-mesures-transitoires-pour-les-ressortissants-roumains-et-bulgares