Înscrierea actelor de stare civilă emise de…

Schimbare de nume

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor români aflați în Franța, în al căror statut civil au intervenit modificări înregistrate în străinătate, Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 187/09.05.2003, preia cereri prin intermediul Secției consulare a Ambasadei, pentru înscrierea mențiunilor în starea civilă.

Misiunile diplomatice și oficiile consulare de carieră ale României acreditate în străinătate nu pot înscrie mențiuni pe marginea actelor de stare civilă înregistrate/înscrise la misiune/oficiu, referitoare la modificările intervenite în statutul civil al persoanei!

Cetățenii români cu domiciliul în străinătate și în al căror statut civil a intervenit una din modificările referitoare la divorț, adopție, schimbare de nume și/sau prenume (în cazul când schimbarea s-a făcut în baza unei hotărâri judecătorești pronunțate în unul din statele membre ale Uniunii Europene sau în unele din statele cu care România a încheiat tratate de asistență juridică în materie civilă sau de dreptul familiei) pot depune, la misiunea diplomatică sau la oficiul consular, cererea însoțită de documentele justificative, în vederea înscrierii în registrele de stare civilă române a schimbărilor intervenite în statutul lor civil pe cale administrativă.

Cererea se poate adresa și în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială direct la primăria care are în păstrare actul de stare civilă.

Documente necesare în vederea înscrierii mențiunii de schimbare a numelui și/sau prenumelui pe marginea actului de naștere si, după caz, de căsătorie:

  • cerere tip privind eliberarea unui nou certificat cu mențiuni (dacă este cazul);
  • actul francez de naturalizare în original și fotocopie;
  • traducerea actului de naturalizare, efectuata de către un traducător autorizat de limba română și legalizată de Camera de Comerț, de un notar francez sau de primărie;
  • originalul si fotocopia certificatului de naștere si/sau căsătorie, pentru care se solicită înscrierea mențiunii (în cazul în care certificatul de stare civilă este format vechi, eliberat înainte de 1997, acesta se va reține si se va solicita un nou certificat format nou trilingv);
  • originalul și fotocopie a cărții de identitate franceze sau a pașaportului francez;
  • originalul și fotocopia pașaportului românesc sau atestația de cetățean român.

 

Începând cu 1 februarie 2017, data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, nu se percep taxe consulare pentru efectuarea acestui tip de serviciu consular.

Cetățenii români aflați în străinătate, care au înscrise în documentele de identitate emise de autoritățile franceze alt nume și/sau prenume decât cel ce figurează în documentele românești și care nu pot prezenta un document oficial privind modificarea acestuia, pentru înscrierea mențiunii în registrele de stare civilă române vor solicita schimbarea numelui de familie și/sau prenumelui pe cale administrativă conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea numelui pe cale administrativă, completată și modificată prin Legea nr. 323/2003.

Cererea de schimbare a numelui pe cale administrativă se poate depune personal sau prin împuternicit cu procură specială la primăria ultimului loc de domiciliu avut în țară sau dacă nu a avut niciodată domiciliul în România la Direcția de Stare Civilă din cadrul Direcției Generale Publice de Evidență a Persoanelor a Sectorului 1 București.

Atenționare de călătorie Franța – vânt puternic, ploi și furtuni în zona de sud până la data de 13 decembrie 2017

11.12.2017

Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau…

Sărbătorirea Zilei Naționale la Ambasada României la Paris

02.12.2017

Sărbătorirea Zilei Naționale a continuat ieri seară la Ambasadă printr-o recepție pentru…

Celebrarea Zilei Naționale a României la Paris

01.12.2017

(credit foto: Dragoș Spițeru)Ambasada României la Paris a celebrat Ziua Națională a României, la 30 noiembrie 2017, în…