Înscrierea de menţiuni

Divorţul pronunţat în străinătate

Pentru a veni in sprijinul cetățenilor romani aflați în Franța, în al căror statut civil au intervenit modificări înregistrate în străinătate, Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 187/09.05.2003, preia cereri prin intermediul Secției consulare a Ambasadei, pentru înscrierea mențiunilor în starea civilă.

Misiunile diplomatice și oficiile consulare de carieră ale României acreditate în străinătate nu pot înscrie mențiuni pe marginea actelor de stare civilă înregistrate/înscrise la misiune/oficiu consular, referitoare la modificările intervenite în statutul civil al persoanei.

Cetățenii români cu domiciliul în străinătate și în al căror statut civil a intervenit una din modificările referitoare la divorț, adopție, schimbare de nume și/sau prenume (în cazul când schimbarea s-a făcut în baza unei hotărâri judecătorești pronunțate în unul din statele membre ale Uniunii Europene sau în unul din statele cu care România a încheiat tratate de asistență juridică în materie civilă sau de dreptul familiei) pot depune, la misiunea diplomatică sau la oficiul consular, cererea însoțită de documentele justificative, în vederea înscrierii în registrele de stare civilă române a schimbărilor intervenite în statutul lor civil pe cale administrativă.

Cererea se poate adresa și în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială direct la primăria care are în păstrare actul de stare civilă.

Documente necesare în vederea înscrierii mențiunii de divorț:

A. În cazul în care căsătoria a fost efectuată în România:

 • cerere tip privind înscrierea mențiunii;
 • certificatul romanesc de naștere și de căsătorie în original și copie ((în cazul în care certificatul de stare civilă este format vechi, eliberat înainte de 1997, acesta se va reține si se va solicita un nou certificat format nou trilingv);
 • hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă pronunțată în Franța, în original și copie;
 • traducerea hotărârii judecătorești efectuată de către un traducător autorizat de limba română și legalizată de Camera de Comerț, de un notar francez sau de primărie (în original);
 • documentul de identitate românesc valabil (pașaport sau carte de identitate).

 

B. În cazul în care căsătoria a fost efectuată în Franța:

 • cerere tip privind înscrierea mențiunii;
 • copie integrală a actului de căsătorie francez în original;
 • traducerea copiei integrale a actului de căsătorie francez, efectuată de către un traducător autorizat și legalizată de Camera de Comerț, de un notar francez sau de primărie, în original;
 • hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă pronunțată în Franța, în original;
 • traducerea hotărârii de divorț efectuata de către un traducător autorizat și legalizată de Camera de Comerț, de un notar francez sau de primărie, în original;
 • certificatul romanesc de naștere în original și copie;
 • document de identitate românesc valabil (pașaport sau carte de identitate);
 • declarație privind numele după divorț în cazul în care mențiunea nu figurează în hotărârea judecătorească (declarația se autentifică la Secția consulară).

Începând cu 1 februarie 2017, data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, nu se percep taxe pentru efectuarea acestui tip de serviciu consular.

Inaugurarea „Promenadei Regina Maria a României” la Paris: „Da, Majestate, Parisul vă iubește și vă va iubi mereu”

15.10.2019

Astăzi, 15 octombrie 2019, a avut loc la Paris inaugurarea „Promenadei Regina Maria a…

Recepție în onoarea Secretarei Generale a Francofoniei, Louise Mushikiwabo, organizată de ambasadorul Luca Niculescu, președinte al GAFF

19.09.2019

Ambasadorul României în Franța, Luca Niculescu, a găzduit miercuri, 18 septembrie 2019, în …

Forumul Românilor de Pretutindeni

22.07.2019

Anunț din partea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni Ministerul pentru Românii de…