România

Comisia LIBE a adoptat raportul Coelho privind extinderea spaţiului Schengen

Comisia de libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne a Parlamentului European (LIBE) a adoptat luni seară, cu 33 voturi favorabile şi 3 voturi contra, raportul Coelho cu privire la extinderea spaţiului Schengen, document ce arată că România şi Bulgaria au demonstrat că sunt suficient de pregătite pentru aplicarea integrală a prevederilor acquis-ului Schengen într-o manieră satisfăcătoare.

"Cele 33 de voturi pentru şi 3 împotrivă de azi din LIBE arată că există un imens consens pentru primirea României şi a Bulgariei în spaţiul Schengen. Sper că votul de la Strasbourg din plenul PE, din luna iunie, va avea rezultat similar cu cel din LIBE şi plenul va adopta cu mare majoritate raportul meu. Cele două ţări au lucrat asiduu pentru îndeplinirea criteriilor de aderare şi este corect ca ele să intre cât mai curând în Schengen", a declarat pentru Agerpres raportorul Carlos Coelho.

Raportul elaborat de eurodeputatul portughez menţionează că, "ţinând cont de rezultatele evaluărilor şi ale vizitelor de reevaluare necesare realizate de echipele de experţi, raportorul PE ajunge la concluzia că deşi există unele chestiuni deosebite care vor necesita o informare periodică şi o urmărire pe viitor acestea nu constituie un obstacol pentru deplina aderare a celor două state membre" la spaţiul Schengen.

Documentul arată că trebuie ţinut cont de faptul că zona Bulgaria-Turcia-Grecia este una din cele mai sensibile zone ale frontierelor externe ale UE în termeni de migraţie ilegală. De aceea, este necesar ca Bulgaria să adopte unele măsuri adiţionale, mai ales pentru a pregăti un plan special care să conţină acţiunile de implementat în momentul intrării în Schengen şi de asemenea o abordare comună (între Grecia, Turcia şi Bulgaria) pentru a putea răspunde la posibila creştere a presiunii migraţioniste.

Raportul mai prevede că statele membre vizate să informeze în scris PE şi Consiliul, într-o perioadă de şase luni de la data intrării în vigoare a deciziei (ce va fi luată de Consiliul JAI - n.red.), cu privire la implementarea acestor măsuri adiţionale şi reafirmă că eliminarea controalelor la graniţe presupune un nivel minim de încredere reciprocă între statele membre cu privire la existenţa unor controale eficiente la graniţele externe, întrucât securitatea spaţiului Schengen depinde de rigoarea şi eficienţa cu care fiecare stat membru îşi desfăşoară controalele la graniţă.

Membrii LIBE au respins covârşitor cele 3 amendamente depuse de eurodeputaţii liberali Jens Rohde, Alexander Alvaro şi Jan Mulder, în care cei trei denunţau corupţia din România şi Bulgaria şi sugerau că acestea nu ar trebui să intre în anul 2011 în spaţiul Schengen.

Sursa: Agenţia Naţională de Presă AGERPRES