România

Obiectivul major al României la preşedinţia OCEMN a fost creşterea profilului şi relevanţei organizaţiei

Obiectivul major al mandatului României la preşedinţia Organizaţiei Cooperării Economice la Marea Neagră (OCEMN) a fost creşterea profilului şi a relevanţei organizaţiei pentru statele membre, prin efectuarea unui efort de a adapta activităţile sale la necesităţile reale ale cooperării regionale, a declarat miercuri şeful diplomaţiei, Teodor Baconschi, în deschiderea Reuniunii Consiliului Miniştrilor Afacerilor Externe din Statele Membre OCEMN.

"Ne-am angajat la o agendă ambiţioasă sub motto-ul Building stability, enhancing commitments (Întărirea stabilităţii, consolidarea angajamentelor) şi am urmărit obiectivul prioritar de continuare a îmbunătăţirii funcţionării organizaţiei, întărirea componentei sale orientate pe proiecte şi adâncirea misiunii sale economice", a evidenţiat ministrul Baconschi.

El a arătat că preşedinţia română a depus eforturi speciale în privinţa politicilor pentru mediu, a energiei, creşterea schimburilor economice regionale şi investiţiilor şi consolidarea cooperării în domeniul afacerilor interne, mai ales în combaterea crimei organizate şi a corupţiei. "Acestea sunt toate domenii importante pentru dezvoltarea sustenabilă a tuturor statelor membre OCEMN şi a regiunii. Noi am urmărit şi întărirea relaţiei OCEMN cu UE şi statele cu statut de observator, a dialogului cu partenerii sectoriali şi organismele internaţionale pentru a creşte importanţa OCEMN şi a folosi această interacţiune în beneficiul statelor membre", a evidenţiat şeful diplomaţiei, arătând că a fost acordată atenţie şi sporirii contactelor cu reprezentanţii societăţii civile.

De asemenea, el a amintit organizarea de către România în cele şase luni de mandat a unei reuniuni informale la Sinaia cu reprezentanţii societăţii civile, precum şi a trei reuniuni ministeriale în domeniile afacerilor interne, mediului şi economiei. "Întâlnirea miniştrilor Economiei este prima de acest fel organizată de către OCEMN", a mai subliniat ministrul Baconschi.

Evenimentul organizat miercuri la Bucureşti consemnează bilanţul mandatului României la preşedinţia organizaţiei, lansarea oficială a pregătirii Summit-ului aniversar privind 20 de ani de la înfiinţarea acestui format regional, precum şi predarea mandatului preşedinţiei de către ţara noastră Federaţiei Ruse, care îl va deţine pentru următoarele 6 luni.

Consiliul OCEMN al Miniştrilor Afacerilor Externe va adopta rezoluţii şi decizii relevante pentru buna funcţionare a OCEMN în 2012 (aspecte de ordin bugetar), reînnoirea sau aprobarea statutului de observator sau partener de dialog sectorial pentru o serie de state şi organizaţii internaţionale.

Totodată, vor fi aprobate proiectele de cooperare sectorială (mediu, energie, combaterea crimei organizate, economie) finanţate din Fondul de Dezvoltare a Proiectelor şi pregătite sub coordonarea preşedinţiei române şi vor fi adoptate documente vizând accelerarea evoluţiilor pentru realizarea celor două proiecte de infrastructură - Autostrada Inelară şi Magistralele Maritime, lansate în cadrul OCEMN.

Discuţiile politice ale reprezentanţilor statelor membre vor cuprinde evaluarea activităţilor OCEMN, precum şi articularea viziunii tuturor statelor membre privind viitorul organizaţiei, în perspectiva Summit-ului aniversar din 2012. Contribuţia formală a preşedinţiei României constă în lansarea formală a procesului de pregătire a acestui Summit, prin promovarea importanţei OCEMN ca principal for de colaborare economică regională şi dialog al statelor din regiune.

Consiliul Miniştrilor Afacerilor Externe ai statelor membre OCEMN este forul de decizie al organizaţiei, care se întruneşte semestrial în ţara care deţine preşedinţia în exerciţiu.

OCEMN este o organizaţie de cooperare regională ale cărei principii şi obiective urmăresc dezvoltarea şi diversificarea cooperării economice bilaterale şi multilaterale pe baza principiilor şi normelor dreptului internaţional. OCEMN a fost printre primele iniţiative lansate în zona Mării Negre, pe 25 iunie 1992, când şefii de stat sau de guvern din unsprezece state - Albania, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia, Grecia, Republica Moldova, România, Federaţia Rusă, Turcia şi Ucraina - au semnat "Declaraţia de la Istanbul". Serbia a aderat la OCEMN în 2003.

Ţările cu statut de observator la OCEMN sunt Austria, Israel, Italia, Polonia, Slovacia, Tunisia, Franţa, Germania, Cehia, Croaţia şi Belarus, acestora adăugându-li-se Conferinţa Cartei Energiei, Comisia Mării Negre, Comisia Europeană, Clubul Internaţional al Mării Negre. OCEMN dispune şi de parteneri pentru dialog sectorial, aceştia fiind Ungaria, Marea Britanie, Muntenegru, Iordania, Iran, Slovenia, Japonia, precum şi Comisia Dunării, Conferinţa Regiunilor Maritime Periferice Europei, Uniunea Asociaţiilor Transportatorilor Rutieri din regiunea OCEMN şi Reţeaua Universităţilor Mării Negre.

Organizaţia are şi un Secretariat Internaţional Permanent (PERMIS), cu sediul la Istanbul, care funcţionează sub coordonarea preşedinţiei şi exerciţiu şi este condus de un secretar general.

Sursa: Agenţia Naţională de Presă AGERPRES