România

Ana Birchall: Educaţia este cea mai valoroasă zestre pe care tinerii o pot primi

Educaţia este cea mai valoroasă zestre pe care tinerii o pot primi, a afirmat ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Ana Birchall, luni, la conferinţa "Agenda pentru Dezvoltare Durabilă 2030 şi a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ONU (ODD)", organizată de Ministerul Tineretului şi Sportului, în contextul campaniei "Bringing the UN Back Home".

Potrivit unui comunicat al MAE Birchall a vorbit despre importanţa educaţiei pentru îndeplinirea obiectivelor propuse prin Agenda 2030.

"Îi felicit pe tineri pentru că se implică în promovarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă şi pentru că sunt cei mai buni ambasadori în promovarea acestei cauze nobile. Lipsa resurselor îi determină de multe ori pe tineri să abandoneze şcoala, în special în mediul rural, creând un cerc vicios al neajunsurilor ce are un impact negativ inclusiv în termenii atingerii Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, de la securitatea alimentară la sănătate, la oportunitatea de a accesa locuri de muncă decente. Nu voi înceta să promovez acele politici care oferă şanse egale şi acces la programe sociale tinerilor care provin din medii defavorizate şi care sunt mai expuşi riscului de abandon şcolar", a declarat Birchall.

Potrivit ministrului, educaţia, în sensul său cel mai larg, devine factorul indispensabil pentru îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă şi a Agendei 2030. "Până la urmă, adevărata zestre a unui tânăr este educaţia", a susţinut ministrul.

Totodată, Birchall a exprimat preocuparea Guvernului de a crea oportunităţi pentru tineri şi de a adopta unele măsuri care să promoveze copiii şi tinerii români capabili de performanţe înalte.

De asemenea, ministrul a subliniat importanţa angajamentelor asumate de către statele care au adoptat Agenda 2030 în ceea ce priveşte eliminarea sărăciei şi foametei, combaterea inegalităţilor şi injustiţiei, precum şi adoptarea unor măsuri active privind protecţia mediului înconjurător, în concordanţă cu cele trei domenii de dezvoltare durabilă principale: economic, social şi mediu.

"Realizarea Agendei 2030 înseamnă o lume cu un acces universal la educaţie de calitate la toate nivelurile, la asistenţă medicală, în care sunt respectate drepturile omului la apă potabilă, servicii sanitare şi de igienă. O lume în care habitatele umane sunt sigure, rezistente şi durabile şi în care produsele alimentare sunt suficiente şi nutritive, sunt produse în condiţii de siguranţă la preţuri accesibile. De asemenea, înseamnă totodată şi o lume în care există un acces universal la energie la preţuri accesibile, o lume în care pacea şi securitatea, democraţia şi statul de drept, eliminarea oricărei forme de discriminare, consolidarea statutului femeilor, implicarea tinerilor şi, nu în ultimul rând, buna guvernare sunt valori împărtăşite şi preţuite de întreaga comunitate internaţională", a precizat Birchall.

Sursa: Agenţia Naţională de Presă AGERPRES

 

Rezultatul concursului pentru selecția și atribuirea bursei „Ierunca-Lovinescu” 2018/2019

13.07.2018

PROCES-VERBAL încheiat astăzi, 13 iulie 2018, cu ocazia concursului organizat pentru…

Anunț privind lansarea concursului pentru bursa „Ierunca-Lovinescu” 2018/2019

29.05.2018

În temeiul HG nr. 392/2016, Ministerul Afacerilor Externe acordă bursa anuală…

Reuniune la Ambasada României la Paris a coordonatorilor oficiilor consulare de carieră și consulii onorifici ai României din Franța

02.05.2018

Ne-am întâlnit astăzi la Ambasadă cu coordonatorii oficiilor consulare de carieră și…